MOWION WEBLAP SZABÁLYZATA

 

§1 Általános rendelkezések

 1. Jelen szabályzat meghatározza a www.mowion.pl, valamint a mowion.com, mowion.cz, mowion.sk, mowion.hu, mowion.de, mowion.fr cím alatt található MOWION weblap böngészési feltételeit és szabályait.
 2. A Weblap működésének és a jelen Szabályzatnak a jogalapját a lengyel jog vonatkozó rendelkezései képezik, különösképpen:
  • 2002. július 18-i, elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény (2016-os Közlöny 1030. poz. és későbbi módosításai),
  • 1964. április 23-ai Polgári Törvénykönyv (1964-es 15. sz. Közlöny 15. poz. és későbbi módosításai),
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR),
  • 1994. február 4-i rendelet szerzői jogokról és a szerzői jogokkal szomszédos jogokról (azaz90. Közlöny 631. poz. és későbbi módosításai).
 3. Fogalmak:
  • Szolgáltató – Kanlux S.A., székhely:Radzionków (41-922), ul.Objazdowa 1-3, melyet a Gliwice-i Kerületi Bíróság IX. Kereskedelmi Osztálya az Országos Cégnyilvántartásba az alábbi KRS számmal jegyzett be:0000286139, adószám:645-243-27-93, REGON szám:240672104, jegyzett tőke: 35 500 000,00 PLN;
  • Weblap – az alábbi címen található weblap: melyet a Szolgáltató birtokol és üzemel;
  • Szolgáltatás – a Szolgáltató által a Weblapon keresztül, elektronikus úton, telekommunikációs hálózat segítségével nyújtott szolgáltatás, melyben a Felek személyesen nincsenek jelen;
  • Felhasználó – Weblapot böngésző, jogi cselekvőképességgel rendelkező magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezeti egység. A Felhasználók egyéni Felhasználókra és Partnerekre oszthatók;
   • Egyéni felhasználó az a magánszemély, amely a weblapot magán, szakmai vagy üzleti tevékenységgel nem kapcsolatos célra használja (fogyasztó).
   • Partner – a weblap lengyel változatát böngésző Felhasználó, mely a shop.kanlux.pl weblapon céges fiókkal rendelkezik és mely szakmai vagy üzleti tevékenységgel akár közvetetten kapcsolatban a kereskedelmi szerződés alapján terméket vásárol a Kanlux S.A.-tól a shop.kanlux.pl webshopon keresztül.(a Kanlux webshop ún. b2b ügyfele), mely a shop.kanlux.pl webshop használatával kapcsolatban a www.mowion.pl weblapot is használni kívánja.A Partner webshopban létrehozott fiókja hozzáférést nyújt a Partnernek a www.mowion.pl weblap minden funkcionalitásához. A legtöbb funkcionalitást a Weblap lengyel változata tartalmazza. A Weblap némelyik funkciója nem elérhető a Weblap idegen nyelvű változataiban.
  • Ügyfél – a Weblapon regisztrált Felhasználó vagy Partner, aki a jelen Szabályzatban meghatározott szabályok alapján igénybe veszi a Szolgáltató Weblapon keresztül nyújtott szolgáltatását. A Weblapon való regisztráció kizárólag azon Felhasználók számára lehetséges, akik a Weblapon közzétett űrlapon keresztül megrendelik a Szolgáltatónál a kereskedelmi és marketing jellegű információkat az erre célra megadott e-mail címre és telefonszámra. Az Ügyfél fiókja a Weblapon a kereskedelmi és marketing jellegű információk Szolgáltató általi küldése céljából megadott adatok felhasználására vonatkozó engedély visszavonásáig lesz fenntartva. Az Ügyfelek számára a fiók létrehozását követően a weblap alapvető funkcióin kívül további mentési, tárolási, szerkesztési és véglegesítési funkciók válnak elérhetővé a Mowion termékekből összerakott készletekben végrehajtott módosításokkal kapcsolatban, továbbá a regisztrált Ügyfelek projekteket hozhatnak létre saját használatra. Ha a Szolgáltatónak adott, kereskedelmi és marketing jellegű információ küldésére vonatkozó engedély visszavonásra kerül, a Kanlux törölheti a Felhasználó fiókját a Weblapról és visszavonhatja a Weblap egyes, regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatásainak díjmentes használatára vonatkozó engedélyét;
  • Szolgáltatások – A Szolgáltató által a Weblap keretein belül, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek alapján nyújtott Szolgáltatás;
  • Regisztráció – Egyéni Felhasználó Személyes adatainak megadása a regisztrációs űrlapon, mellyel Fiók hozható létre a Weblapon, vagy a Partner Személyes adatainak megadása a regisztrációs űrlapon, mellyel Fiók hozható létre a shop.kanlux.pl webshopban;
  • Adatok – Egyéni Felhasználó vagy Partner által a Weblapon megadott Személyes adatok, melyek az adott Ügyfélhez rendelt Fiókban kerülnek elmentésre;
  • Személyes adatok – Egyéni felhasználó vagy Partner személyes jellegű adatai, melyeket a Szolgáltató a Szolgáltatás biztosítása, a szerződés teljesítése, vagy a megrendelt kereskedelmi és marketing jellegű információk küldése érdekében feldolgoz és melyeket az Egyéni Felhasználó a jelen Weblaphoz hozzáférést biztosító fiók létrehozásakor, a Partner pedig a shop.kanlux.pl webshop fiók létrehozásakor ad meg;
  • Felek – Szolgáltató és Ügyfél.

 

§2 Weblap használatának általános szerződési feltételei

 1. A Weblap használata teleinformatikus rendszeren keresztül történik. A Weblap böngészéséhez elengedhetetlen Internet hozzáféréssel rendelkező eszköz és internetes böngésző használata.
 2. A Regisztráció előtt a Felhasználók kötelesek elolvasni és elfogadni a jelen weblapot böngésző Egyéni Felhasználóknak, valamint a shop.kanlux.pl weblapot böngésző Partnereknek szánt Szabályzatot és Adatvédelmi Nyilatkozatot.
 3. A Weblap tartalma a Szolgáltató tulajdonát képezi, mely jogi védelem alatt áll.
 4. A Szolgáltató Szolgáltatásának alapja, hogy térítésmentesen saját projektek létrehozását teszi lehetővé az Ügyfelek számára a Szolgáltató tulajdonában lévő képek felhasználásával, melyeket e célból megoszt az Ügyféllel. Az Ügyfél térítésmentesen tárolhatja az így létrehozott projekteket a Weblapon létrehozott Fiókban. A fentieken túl a Szolgáltató lehetővé teszi a Partner számára, hogy ugyanazzal a felhasználónévvel és jelszóval jelentkezzen be a Weblapra, amelyet a shop.kanlux.pl webshopba való bejelentkezésre használ. A webshopban regisztrált Partner az Egyéni Ügyfelek számára elérhető funkciók mindegyikét igénybe veheti, továbbá a Weblap lengyel változatának esetében a Szolgáltatóval egyeztetett áron (a Partnerre vonatkozó kereskedelmi feltételek alapján) helyezhet termékeket a kosárba. A kosárba helyezett Termékek megrendelésekor a Weblap lengyel változata automatikusan átirányítja a Partnert a shop.kanlux.pl weblapra, ahol véglegesítheti vagy módosíthatja a megrendelést.
 5. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálni kell a Weblapon – Partnerek esetében a shop.kanlux.pl webshopban. A Weblapra kizárólag azok a Felhasználók regisztrálhatnak, akik a fiók létrehozásakor a regisztrációs űrlap vagy a különálló űrlap kitöltésekor kipipálták azt a mezőt, mellyel hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató, vagy a vele kapcsolatban álló alanyok kereskedelmi és marketing jellegű információkat küldjenek a megadott e-mail címre vagy telefonszámra. A kereskedelmi és marketing jellegű információk megrendelése önkéntes alapon történik, azonban, ha a Felhasználó nem pipálja ki a kereskedelmi és marketing jellegű információk küldésére vonatkozó engedélyt, nem lesz lehetséges a Weblapon való regisztráció és a Weblap egyes funkciónak használata. A 3. par.3. bekezdése ennek megfelelően alkalmazandó.

 

§3 Regisztráció

 1. A Weblap igénybevételéhez a Felhasználó térítésmentesen Regisztrál.
 2. A Regisztráció a https://mowion.pl/logowanie/ cím alatt található regisztrációs űrlap kitöltésével történik, a shop.kanlux.pl webshop esetében pedig a Kanlux Kereskedelmi Osztálya viszi be a Partner adatait az informatikus rendszerbe a vele kötött kereskedelmi szerződés alapján.
 3. A regisztrációs űrlap „*” szimbólummal ellátott mezőkkel rendelkezik, melyeknek kitöltése önkéntes alapon történik, azonban a Regisztráció befejezéséhez elengedhetetlen.
 4. A regisztrációs űrlapban a Felhasználó az alábbi adatokat adja meg:
  a) név és vezetéknév,
  b) e-mail cím vagy telefonszám, amelyre a Szolgáltató a kereskedelmi és marketing jellegű információkat küldheti.
 5. Ha a Felhasználó egyéb szolgáltatásokban, pl. a Szolgáltató képviselőjével vagy a Szolgáltatóval kapcsolatban álló alany képviselőjével való találkozásban és a jövőben szerződés aláírásában érdekelt, megadhat egyéb adatokat is, mint pl. cégnév, székhely, betöltött munkakör.
 6. A Felhasználók kötelesek valós Személyes adatokat megadni, amiért teljes jogi felelősséget vállalnak.
 7. Azok a Partnerek, akik fiókkal rendelkeznek a shop.kanlux.pl webshopban, ugyanazzal a felhasználónévvel és jelszóval jelentkezhetnek be a Weblapra is.
 8. A Szolgáltató által a Weblapon vagy a Webshopban közzétett Szabályzat elfogadásával a Felhasználó vállalja, hogy a Weblapot rendeltetésszerűen, valamint a Szabályzat tartalmával összhangban fogja igénybe venni.A Weblap szabályzatának elfogadása legkésőbb a Weblapra való első bejelentkezés alkalmával, vagy a Weblap által biztosított funkciók igénybevételekor meg kell, hogy történjen.
 9. A Regisztrációs űrlap kitöltése után az Egyéni felhasználó a megadott e-mai címre egy aktivációs linket kap, melynek megnyitásakor létrehozásra kerül a Fiók a Weblapon. Partner esetében a shop.kanlux.pl webshopba való regisztrációkor a mowion.pl fiók automatikusan létrehozásra kerül.
 10. A fenti, 9. bekezdésben részletezett tevékenységgel kezdődik meg a Szolgáltató Ügyfél számára nyújtott Szolgáltatása.

 

§4 Fiók

 1. Az adott nyelvű Weblap mindegyik funkciójának igénybevétele kizárólag Fiókkal rendelkező Felhasználók esetében lehetséges, akik a regisztrációs folyamatot megfelelően hajtották végre.
 2. A Felhasználó a felhasználónév és jelszó megadásával léphet be Fiókjába.
 3. A jelszó bizalmas jellegű, tilos annak megosztása harmadik féllel.
 4. A jelszó a Fiókhoz rendelt e-mail cím alapján kérhető újra.
 5. Egy e-mail cím csak egy Fiókhoz lehet hozzárendelve.
 6. A Fiókkal rendelkező Ügyfélnek a Weblap használatakor különösképpen az alábbiakra van lehetősége:

  – névvel, szimbólummal és árral ellátott termékek megtekintése;
  
– projektek létrehozása konkrét helyiséghez és objektumhoz rendelt termékkészletekkel a Varázsló és a Vizualizációs program segítségével. A projektek árra vonatkozó információval és a kiválasztott kínálat műszaki adatait tartalmazó PDF fájllal vannak ellátva;
  – a Fiókon belül elérhető Varázslóban és Vizualizációs programban létrehozott projektek mentése és szerkesztése;
  
– a Varázslóban és Vizualizációs programban létrehozott projektek letöltése és nyomtatása a Weblap által generált PDF fájlok alapján, melyek leírást, szimbólumokat és árakat is tartalmaznak;
 7. A regisztrált Partner a 2. § 4. bekezdésében leírtaknak megfelelően a Weblap lengyel nyelvű változatában a Szolgáltatóval a kereskedelmi feltételekben egyeztetett áron adhatja hozzá a Termékeket a kosárhoz, majd a shop.kanlux.pl webshopba való átirányítás után véglegesítheti megrendelését. Mindkét rendszernek a beállítását e téren a Szolgáltató végzi.
 8. Az Ügyfél a hozzájárulás alapján, melyet a Weblapra való regisztráció során adott, kereskedelmi jellegű információkat kaphat a Szolgáltatótól vagy a vele kapcsolatban álló alanyoktól a Szolgáltató vagy a vele kapcsolatban álló alanyok kínálatában megtalálható újdonságokkal kapcsolatban.
 9. A Fiók törlésekor az Ügyfél Weblapon megadott személyes adatai, valamint az Ügyfél által létrehozott projektek is törlésre kerülnek. A Weblapon létrehozott Fiók Partner általi törlése nem eredményezi a shop.kanlux.pl webshopban létrehozott fiók törlését.

 

§5 Weblap egyéb szolgáltatásai

A Weblap szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes. A Szolgáltató a 2. és 4. §-ban meghatározott szolgáltatásokon kívül az alábbiakat teszi lehetővé az Ügyfelek számára:

A Weblap Felhasználói a Weblapon közzétett kapcsolati űrlapon keresztül kérdést továbbíthatnak a Szolgáltató felé. A válaszok a kérdést feltevő Felhasználó által megadott e-mail címre kerülnek elküldésre.

A Weblap egyes nyelvváltozatai az elérhető funkciók terén eltérhetnek egymástól. Funkcionalitást tekintve a Weblap legteljesebb változata a Weblap eredeti, lengyel nyelvű változata.

 

§6 Nem megengedett tevékenységek

 1. A Felhasználók és az Ügyfelek kijelentik, hogy a Weblapot a jelen Szabályzattal, valamint a Szolgáltató által folytatott gazdasági tevékenység jellegével összhangban fogják igénybe venni.
 2. A Felhasználók és az Ügyfelek kijelentik, hogy tartózkodnak minden olyan cselekvéstől, mely a Weblap működésében kárt tehet, vagy megnehezíti a Weblap használatát a többi Felhasználó és Ügyfél számára.
 3. A Fiók Szabályzatnak és érvényben lévő jogszabályoknak, valamint jó szokásoknak nem megfelelő használatakor a Szolgáltató törölheti a Fiókot, vagy ideiglenesen letilthatja azt.
 4. A Szolgáltató a Fiók jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések be nem tartásából eredő törléséről vagy letiltásáról a regisztráció során megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesíti az Ügyfelet közvetlenül a Fiók törlése vagy letiltása előtt.
 5. Az Ügyfélnek joga van a jelen Szabályzat 9. §-ában meghatározottak alapján reklamálni.

 

§7 Felelősségvállalás

 1. A Szolgáltató vállalja, hogy biztosítja az általa nyújtott szolgáltatások lehető legmagasabb minőségét.
 2. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy annak az eszköznek a beállítására való tekintettel, amellyel a Weblapot böngészik, a Weblap egyes nyelvváltozatainak esetében nyújtott funkciók némelyike nem lesz elérhető.
 3. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a Weblap működését tetszőleges pillanatban karbantartás, frissítés, informatikai rendszerek frissítése vagy a Weblap tartalmának bővítése miatt szüneteltesse, amiről a Weblap segítségével tájékoztatja a látogatókat.
 4. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a Weblappal kapcsolatos jogokat áthelyezze, annak működését megszüntesse, vagy a Szolgáltatások nyújtását részben vagy egészében megszüntesse.
 5. A Szolgáltató nem felel a Felhasználók által közzétett adatok és személyes adatok tartalmáért és formájáért.
 6. A Felhasználó felel a saját személyes adatainak helyes megadásáért és a nem saját adatok használatáért.
 7. A Szolgáltató nem felel a Weblapon, különösen a „Termékek”, „Varázsló” és „Vizualizáció” menüpontokban feltüntetett információk alapján meghozott befektetésekért, a Szolgáltató többek között nem felel az ezekre az információkra alapuló tevékenységekből eredő károkért.
 8. A Weblapon feltüntetett árak a Szolgáltató és a Partner közösen, kereskedelmi szerződés alapján meghatározott árain kívül tájékoztató jellegűek, megváltozhatnak, és nettó értékben kerülnek megadásra, hulladékgazdálkodási díj és ÁFA nélkül. A feltüntetett ár különbözhet a Szolgáltató kereskedelmi Partnereinek áraitól.
 9. A Weblapon megadott árak információs és tájékoztató jellegűek és a törvény értelmében nem minősülnek ajánlattételnek.
 10. A kereskedelmi kínálat és a Weblapon kapható termékek vásárlási feltételeinek megismeréséhez Egyéni Felhasználó esetén keresse a Szolgáltató kereskedelmi partnereit. A Szolgáltató kereskedelmi Partnereinek listája a www.kanlux.pl weblapon az „Értékesítési pontok” menüpontban vagy a Szolgáltató Kereskedelmi Osztályán:+48 /32/ 388 74 10 vagy kanlux@kanlux.pl érhető el. Partnerek esetében kérjük, keresse a Kereskedelmi Osztály kijelölt képviselőjét vagy vegye fel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén:+48 /32/ 388 74 10 vagy kanlux@kanlux.pl.

 

§8 Szerzői Jogok

 1. A weblapon használt grafikai elemekre és műszaki megoldásokra vonatkozó szerzői tulajdonjogok kizárólag a Szolgáltatót illetik meg.
 2. Tilos a Weblap tartalmát a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül egészben vagy részben másolni, többszörisíteni és felhasználni.
 3. Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatásokat harmadik féllel egészben vagy részben megosztani, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáshoz hasonló megoldást kidolgozni, vagy egyéb, szerzői jogokat és szellemi tulajdonjogokat sértő tevékenységet folytatni.

 

§9 Reklamációs eljárás

 1. A Weblap működésével kapcsolatos megfigyeléseket a Felhasználók és az Ügyfelek a Szolgáltató székhelyére küldött reklamáció, vagy a Weblapon található kapcsolati űrlap segítségével továbbíthatják a Szolgáltató felé.
 2. A Szolgáltató a reklamációt a beérkezéstől számított 30 napon belül bírálja el, azzal a feltétellel, hogy a bejelentés érthető és átlátható módon van megfogalmazva.
 3. Kétség esetén, vagy ha szükség van a reklamációs bejelentés kiegészítésére, a Szolgáltató 7 napon belül felveszi a bejelentővel a kapcsolatot.
 4. A fenti, 3. bekezdésben meghatározott sikertelen felhívás esetén a reklamáció nem kerül elbírálásra.
 5. A reklamáció elbírálásáról az Egyéni Felhasználó vagy Partner elektronikus úton, az aktuális e-mail címen kerül értesítésre.
 6. A reklamációs bejelentés a Weblap helyes működését hivatott biztosítani.

 

§10 Személyes adatok védelme

 1. A Felhasználók és Ügyfelek személyes adatainak Adminisztrátora a Radzionkowie (irányítószám: 41-922), ul.Objazdowa 1-3 (a továbbiakban Adminisztrátor vagy SZAA) székhelyű Kanlux S.A.
 2. Az adatok tulajdonosa az alábbi e-mail címen veheti fel az Adminisztrátorral a kapcsolatot a személyes adatokkal kapcsolatban: ado@kanlux.pl.
 3. A Weblapra való regisztráció vagy a Weblap egyéb funkcióinak használatakor megadott helyes és adott célnak megfelelő személyes adatok, melyek az alábbiak lehetnek: keresztnév és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, cégnév, munkakör, postacím, az alábbi célokból kerülnek feldolgozásra: fiók létrehozása és fenntartása a weblapon, a Weblap funkcióinak Ügyfél általi igénybevétele – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk. 1 bek. a pontja alapján annak a szerződésnek a teljesítése, melyben félként az a személy szerepel, akire az adatok vonatkoznak, vagy lépések megtétele az érintett személy kérésére a szerződés megkötése előtt – a GDPR 6. cikk. 1 bek. b pontja alapján az adminisztrátorra háruló egyéb jogi kötelezettségek teljesítése céljából – a GDPR 6. cikk. 1 bek. c pontja alapján a megkötött szerződésből vagy a folytatott üzleti tevékenységből eredő követelések érvényesítése céljából, ami a GDPR 6. cikk. 1 bek. f pontja alapján az SZAA adatfeldolgozásának jogos érdekét képviseli. Ha az Adminisztrátorral kereskedelmi adatok küldése céljából személyes adatok, például keresztnév, vezetéknév, e-mail cím vagy telefonszám kerülnek megosztásra – az Adminisztrátor és a vele kapcsolatban álló alanyok a GDPR 6. cikk. 1 bek. f pontjával összhangban az érintett személy hozzájárulása alapján dolgozzák fel az adatokat az Adminisztrátor jogos érdekére hivatkozva, mely saját termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos közvetlen marketing tevékenységek folytatásán alapul.
 4. A személyes adatok átvevői a SZAA-val kapcsolatban álló alanyok, a SZAA alkalmazottai és munkatársai, valamint az Adminisztrátor és a vele kapcsolatban álló alanyok számára szolgáltatást nyújtó személyek, melyeket az Adminisztrátor adatfeldolgozás céljából megbízott vagy felhatalmazott, különösen az Adminisztrátort a Weblap üzemeltetésében, az IT szolgáltatásokban és a szerződés teljesítésében támogató személyek.
 5. Az Adminisztrátor nem kívánja az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítani.
 6. A személyes adatok a törvényi rendelkezésekből eredő időtartamig, a szerződéskötésből vagy üzleti tevékenységből eredő esetleges követelések elévülési idejéig, vagy a törvény által előírt, Adminisztrátor kötelezettségeiből eredő ideig kerülnek tárolásra. Az Adminisztrátorral marketing, a fiók létrehozása, vagy a létrehozott fiók fenntartása céljából megosztott személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig lesznek tárolva. A személyes adatok feldolgozására irányuló hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtti adatkezelés jogosságát, sem a feldolgozás célját képező tevékenységek helyességét.
 7. Az adattulajdonosnak jogában áll az adataihoz hozzáférni, valamint eltérés esetén azokat kijavítani. A törvényben meghatározott esetekben az adattulajdonosnak jogában áll az adatok törlését, az adatfeldolgozás korlátozását vagy az adatok áthelyezését követelni vagy az adatfeldolgozás ellen fellebbezni.
 8. Az adattulajdonos különleges helyzetére való tekintettel az adattulajdonosnak jogában áll a személyes adatok feldolgozása ellen fellebbezni abban az esetben, ha a feldolgozás a SZAA jogos érdeke alapján történik (GDPR 6. cikk. 1 bek. f pontja).
 9. Az adattulajdonos ezen felül fellebbezhet személyes adatainak SZAA általi, közvetlen marketing, többek között profilalkotás céljából történő feldolgozása ellen.
 10. Az adattulajdonosnak jogában áll panaszt benyújtania a felügyeleti szervhez – a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal Igazgatójához, ha személyes adatainak SZAA általi feldolgozása során megsértésre kerültek a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések.
 11. Az Adminisztrátor termékeinek közvetlen marketing tevékenységével vagy az Adminisztrátor szolgáltatásaival kapcsolatos jogos érdek teljesítése céljából történő adatszolgáltatás önkéntes alapú, de a fiók létrehozása és az adott nyelvű Weblap összes funkciójának igénybevétele szempontjából elengedhetetlen. Az adatok megadása a fiók Weblapon való létrehozása és fenntartása céljából önkéntes alapon történik, azonban elengedhetetlen ezen célok megvalósításához. Az adatok megadásának elmulasztása ellehetetleníti a fiók létrehozását. A Weblap adott funkcióinak igénybevételéhez szükséges adatok megadása önkéntes alapon történik, az adatok megadásának elmulasztása ellehetetleníti az adott jogosultságok és funkciók igénybevételét.
 12. A személyes adatokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatalra, többek között profilalkotásra, nem kerül sor.
 13. Az eredeti célból történő adatfeldolgozás befejezésekor az adatok semmilyen más célból nem kerülnek feldolgozásra.
 14.  A személyes adatok feldolgozása az Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően történik, mely a jelen Szabályzat szerves részét képezi.

 

§11 Záró rendelkezések

 1. Jelen Szabályzat díjmentesen kerül közzétételre a Weblapon elektronikus formában, hogy lehetséges legyen a hozzáférése, megnyitása és lementése. A Weblap különböző nyelvű változataiban közzétett, lefordított szabályzat célja a Weblap használati szabályzatának magyarázata a lengyel nyelvtudással nem rendelkező felhasználóknak, akik érdekeltek a Weblap adott nyelvű változatának böngészésében.
 2. A Szolgáltató fenntartja a Szabályzat módosításának jogát abban az esetben, ha a változások bevezetését jogszabálybeli változás, vagy a szolgáltatás minőségének javítása indokolja. Az Ügyfelek a Szabályzat módosításakor a Weblapon keresztül lesznek értesítve. A Szabályzat módosításai a fenti mondatban említett módon való közzétételtől számított 14 napon belül válnak hatályossá.
 3. Ha az Ügyfél nem fogadja el a Szabályzat módosításait, jogában áll az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló Szerződést a Fiók saját hatáskörben való törlésével felmondani.
 4. A jelen Szabályzat rendelkezéseinek teljesítéséből eredő vitákat a felek közös megegyezéssel igyekeznek rendezni. Megegyezés hiányában a viták rendezésében a Polgári törvénykönyvnek (1964-es 43. sz. Közlöny 296. poz. és későbbi módosításai) megfelelő lengyel Bíróság lesz az illetékes.
 5. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lengyel jogszabály, különösen a Ptk. rendelkezései irányadók.
 6. A Szolgáltatónak címzett levelek a Szolgáltató alábbi címére küldendők:ul. Objazdowa 1-3, Radzionków (41-922) Lengyelország, vagy használja a Weblapon elérhető kapcsolati űrlapot.

 

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną