Hozzon létre fiókot és mentse el terveit:

Új felhasználó regisztrációja

A lenti hozzájárulást jogában áll bármelyik pillanatban visszavonni az alábbi e-mail címen: ado@kanlux.pl. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtti adatkezelés jogosságát, sem a feldolgozás célját képező tevékenységek helyességét.

* kötelező mező

** a hozzájárulás önkéntes alapon történik, azonban a hiánya lehetetlenné teszi a Fiók létrehozását és a Weblap mindegyik funkciójának használatát


Személyes adatainak Adminisztrátora a Radzionkowie (41-922), ul. Objazdowa 1-3 székhelyű Kanlux SA („Adminisztrátor”).
Részletek

1. Az Adminisztrátor elérhetősége: ado@kanlux.pl.
2. A Weblapra való regisztráció vagy a Weblap egyéb funkcióinak használatakor megadott helyes és adott célnak megfelelő személyes adatok, melyek az alábbiak lehetnek: keresztnév és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, cégnév, munkakör, postacím, az alábbi célokból kerülnek feldolgozásra: fiók létrehozása és fenntartása a weblapon, a Weblap funkcióinak Ügyfél általi igénybevétele - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk. 1 bek. a pontja alapján annak a szerződésnek a teljesítése, melyben félként az a személy szerepel, akire az adatok vonatkoznak, vagy lépések megtétele az érintett személy kérésére a szerződés megkötése előtt - a GDPR 6. cikk. 1 bek. b pontja alapján az adminisztrátorra háruló egyéb jogi kötelezettségek teljesítése céljából - a GDPR 6. cikk. 1 bek. c pontja alapján a megkötött szerződésből vagy a folytatott üzleti tevékenységből eredő követelések érvényesítése céljából, ami a GDPR 6. cikk. 1 bek. f pontja alapján az SZAA adatfeldolgozásának jogos érdekét képviseli. Ha az Adminisztrátorral kereskedelmi adatok küldése céljából személyes adatok, például keresztnév, vezetéknév, e-mail cím vagy telefonszám kerülnek megosztásra - az Adminisztrátor a GDPR 6. cikk. 1 bek. f pontjával összhangban az érintett személy hozzájárulása alapján dolgozza fel az adatokat az Adminisztrátor jogos érdekére hivatkozva, mely saját termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos közvetlen marketing tevékenységek folytatásán alapul.
3. A személyes adatok átvevői az Adminisztrátorral kapcsolatban álló alanyok, az Adminisztrátor alkalmazottai és munkatársai, valamint az Adminisztrátor és a vele kapcsolatban álló alanyok számára szolgáltatást nyújtó személyek, melyeket az Adminisztrátor adatfeldolgozás céljából megbízott vagy felhatalmazott, különösen az Adminisztrátort a Weblap üzemeltetésében, az IT szolgáltatásokban és a szerződés teljesítésében támogató személyek.
4. Az Adminisztrátor nem kívánja az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítani.
5. Személyes adatai a törvényi rendelkezésekből eredő időtartamig, a szerződéskötésből vagy üzleti tevékenységből eredő esetleges követelések elévülési idejéig, vagy a törvény által előírt, Adminisztrátor kötelezettségeiből eredő ideig kerülnek tárolásra. Az Adminisztrátorral marketing, a fiók létrehozása, vagy a létrehozott fiók fenntartása céljából megosztott személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig lesznek tárolva. A személyes adatok feldolgozására irányuló hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtti adatkezelés jogosságát, sem a feldolgozás célját képező tevékenységek helyességét.
6. A törvényi előírásokban meghatározott esetekben jogában áll:
a) adataihoz hozzáférni;
b) adatait kijavítani;
c) adatainak törlését követelni;
d) az adatfeldolgozás korlátozását követelni;
e) fellebbezni a személyes adatok feldolgozása ellen;
f) az adatokat áthelyezni;
g) panaszt benyújtani a felügyeleti szervhez; a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal Igazgatójához, ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozásakor szabálysértésre került sor.
7. Az Adminisztrátor termékeinek közvetlen marketing tevékenységével vagy az Adminisztrátor szolgáltatásaival kapcsolatos jogos érdek teljesítése céljából történő adatszolgáltatás önkéntes alapú, de a fiók létrehozása és az adott nyelvű Weblap összes funkciójának igénybevétele szempontjából elengedhetetlen. Az adatok megadása a fiók Weblapon való létrehozása és fenntartása céljából önkéntes alapon történik, azonban elengedhetetlen ezen célok megvalósításához. Az adatok megadásának elmulasztása ellehetetleníti a fiók létrehozását. A Weblap adott funkcióinak igénybevételéhez szükséges adatok megadása önkéntes alapon történik, az adatok megadásának elmulasztása ellehetetleníti az adott jogosultságok és funkciók igénybevételét.
8. Személyes adataival kapcsolatban automatizált döntéshozatalra, többek között profilalkotásra nem kerül sor.
9. Az eredeti célból történő adatfeldolgozás befejezésekor az adatok semmilyen más célból nem kerülnek feldolgozásra.

Logowanie dla posiadaczy konta

Nie pamiętasz hasła

*A feltüntetett ár tájékoztató jellegű, változhat és nettó ár, nem tartalmazza az ÁFÁ-t. A feltüntetett ár eltérhet a Kanlux SA által viszonteladó partnerei részére ajánlott ártól. A Weboldalon elérhető tartalom csak információs jellegű, bemutató célt szolgál és nem minősül a Polgári Törvénykönyv szerinti ajánlattételnek.

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną